Intro
» Strefa klubowa «


Ogólne warunki przystąpienia do naszego klubu
            Do naszego klubu mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18 lat, może to być chłopak bądź dziewczyna jak i osoby starsze. Jednakże, gdy masz już skończone 16 lat możesz być osobą kandydującą i starać się o przyjęcie do klubu jednak pełnym członkiem klubu zostajesz dopiero, gdy masz 18 lat.
Kandydaci powinni posiadać prawo jazdy kategorii A lub A1 bądź starać się o nie w najbliższym czasie oraz posiadać motocykl lub starać się o jego zakup.
To osoba, która chce do nas dołączyć powinna się o to starać, aby się z nami skontaktować i spotkać oraz uczestniczyć na zebraniach.
Okres próbny trwa 3 miesiące, w tym czasie osoby powinny pojawiać się na zebraniach oraz innych spotkaniach uchwalonych przez klub.
Po tym okresie osoby starające się o przyłączenie do nas zostaną zapytane czy rezygnują czy chcą zostać, decyzje podejmuje także klub.
Po okresie próbnym nastąpi okres wcielania nowych osób w szeregi klubu, czas trwania okresu wcielania do pełnego członkostwa w naszym klubie to minimum 1 rok do lat kilku. W tym czasie osoby powinny zapoznać się ze statutem klubu, wykonywać prawa i obowiązki w nim zawarte oraz dbać o dobre imię klubu.
Klub może także podjąć decyzje o wydaleniu z naszych szeregów osób, które nie wykonują obowiązków statutowych, za naganne zachowanie podczas zgromadzeń i imprez towarzyszących oraz nagminne stwarzanie zagrożenia dla członków klubu i innych uczestników ruchu drogowego.

Chcesz wiedzieć jeszcze więcej to wejdź tutaj !!!
Zapraszamy do
odwiedzania
naszego
Fun Page!


Fun PageWszelkie prawa zastrzeżone.   2007 © Created by Marcus